Metoda Mini-max i Najlepsze Afirmacje


Metoda Mini-max i Najlepsze Afirmacje, płyta CD, autorka: Bożena Szymborksa

Metoda Mini-max i Najlepsze Afirmacje, to uniwersalny i szybki sposób wprowadzenia do umysłu nowych treści i programów, według których od tego momentu wkroczymy na nową świadomie wybraną i lepszą, drogę życia. Obecnie przeważająca większość ludzkiej populacji dała sobie wmówić i zaczęła w to wierzyć, że życie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu; jest śmiertelną chorobą roznoszoną drogą płciową albo czymś czego nie da się zrozumieć, cierpieniem i wieloma innymi bezsensownymi wymysłami ludzkiego geniuszu. Największym jednak nieszczęściem jest, moim zdaniem, działanie pod wpływem impulsów niewiadomego pochodzenia; niemożność odróżnienia dobra od zła oraz kłamstwa od prawdy. Nasza Podświadomość, która na nas wymusza te dziwne zachowania, też tych zagadnień nie potrafi odróżnić. Dla naszej Podświadomości wszystko jest dobre. Dlatego wodzi nas ona na tzw. bezdroża błędu, wymusza dziwne postępowanie, piętrzy problemy, które usiłujemy rozwiązywać. Potem wydaje się nam, że sens życia polega właśnie na rozwiązywaniu tych problemów. Często mówimy nawet, że to Bóg na nas zsyła te doświadczenia, co jest kłamstwem i fałszywym oskarżaniem Boga. Nasza planeta jest planetą zdezorientowaną. Jesteśmy celowo wprowadzani w błędny tok myślenia, oszukiwani, manipulowani i zakłamani.

Coraz więcej osób zaczyna mieć dolegliwości, z powodu których w regularnych odstępach czasu muszą przebywać w szpitalach psychiatrycznych. Ale bardzo ważne jest to, że coraz częściej trafiają do tych szpitali ludzie, którzy mając chyba nadmiar pieniędzy, uczęszczali na różne kursy, medytacje i warsztaty mające pozornie związek z tzw. rozwojem duchowym, gdzie różni mistrzowie mieli możliwość negatywnego programowania ich, zakładania blokad, otwierania czakr (na przykład serca lub trzeciego oka). Mistrzowie ci nie mają żadnego interesu w tym, aby ostrzegać lub uczyć uczestników kursów w pierwszej kolejności właściwego światopoglądu bo sami mogą go nie posiadać. Osoba, która nie dokonała wcześniej zmian w swym światopoglądzie na właściwy, nie wzniosła się na odpowiednio wysoki poziom świadomości, nienawidząc innych zaczyna po kursach korzystać z mocy. Nie rozumie, że w pierwszej kolejności szkodzi sobie. Droga rozwoju duchowego na naszej zdezorientowanej planecie jest drogą bardzo niebezpieczną. Medytacje bez zabezpieczenia, przynoszą więcej szkody niż pożytku. Więcej na ten temat można przeczytać w mojej książce Zanim wstąpisz do sekty Wyleczyć takich osób w szpitalu psychiatrycznym już nie można. Do osób, które mogłyby im pomóc już nie mają dostępu, gdyż rodzina pilnuje i czuwa, aby zachować bezpieczną odległość od wszystkich mistrzów i uzdrowicieli. Jeśli w naszym rozwoju nie zachowamy właściwej kolejności, skutki są tragiczne.

Słuchanie nagrania na płycie zabezpiecza przed udawaniem się do fałszywych mistrzów. Jeśli wejdziemy z nimi z ważnego powodu w kontakt, nie damy się oszukać. Jeśli wstąpimy pełni dobrych intencji do jakiejś organizacji, sekty lub grupy, wyjdziemy z nich bez uszczerbku na ciele i duszy, bo wykształcą się mechanizmy obronne przed psychomanipulacją. Sekciarzy zdemaskujemy. Nabierzemy większej wprawy w odróżnianiu dobra od zła. Będziemy spokojnymi obserwatorami zachodzących w naszym życiu zmian, które będą miały miejsce. Pod wpływem chwilowych impulsów nie zrobimy nic, czego byśmy później żałowali. We właściwy sposób zadbamy o zdrowie, szkodliwe nałogi opanujemy bez pomocy specjalistów, uniezależniając się od Służby Zdrowia. Od tej pory to co na początku będzie wydawało się nieprzyjemne będzie obracało się w dobro. Będzie to spowodowane współpracą z Nadświadomością. Nadświadomość wie co jest dla nas dobre. Pod Jej wpływem jakimś cudem odnajdziemy Prawdziwych Nauczycieli, bez zbędnych obaw uwierzymy im. Po jakimś czasie upodobnimy się do nich, dając innym dobry przykład do naśladowania, ucząc jak na naszej planecie można żyć spokojnie, bezpiecznie, bez stresów i problemów w harmonii ze wszystkimi. Problemy, których wcześniej byliśmy twórcami, będą miały tendencję do samoistnego rozwiązywania się. Życie będzie miało sens, a my będziemy coraz bardziej uzależnieni od podwyższonego poziomu endorfin.
Autor: Bożena Szymborska
Wydanie I

nośnik: Płyta CD
- cena płyty 26 zł + koszt wysyłki

Aby otrzymać płytę należy wysłać przelew w wymaganej wysokości na konto: BRE BANK S.A. 25 1140 2004 0000 3102 3541 2850. W tytule przelewu należy podać adres pocztowy, na który ma być wysłana płyta oraz telefon kontaktowy.